เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]74
122 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]66
123 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนสิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]116
124 บริการ E - Service รับบริการรถน้ำอเนกประสงค์ออนไลน์ [ 1 ก.ย. 2563 ]133
125 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]67
126 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]78
127 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 ส.ค. 2563 ]71
128 ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]73
129 ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ [ 5 ส.ค. 2563 ]77
130 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]66
131 รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ [ 17 ก.ค. 2563 ]73
132 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนมิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]67
133 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 มิ.ย. 2563 ]69
134 ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 16 มิ.ย. 2563 ]74
135 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]73
136 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนมีนาคม 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]69
137 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]115
138 จุลสารประชาสัมพันธ์ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 9 เม.ย. 2563 ]72
139 การใส่หน้ากากอนามัยติดต่อราชการ [ 25 มี.ค. 2563 ]75
140 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [ 25 มี.ค. 2563 ]111
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10