เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) จังหวัดอ่...[วันที่ 2024-06-17][ผู้อ่าน 16]
 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 9]
 
  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 33]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลัง...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 11]
 
  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการถนนสีขาวชาวอ่างทองปลอดภัย[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 31]
 
  จัดกิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 60]
 
  บรรยายให้ความรู้ทักษะและแนวงทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ...[วันที่ 2024-03-25][ผู้อ่าน 20]
 
  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ITA[วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16