เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 

 


  ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.12 ตามคำร้องของนายเอก วุฒิ
   

  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูน...
    ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กป...
 
เข้าร่วมงานวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 17
อบมรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ