เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) [ 1 พ.ย. 2564 ]68
82 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" [ 8 ต.ค. 2564 ]147
83 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ [ 8 ต.ค. 2564 ]119
84 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่องงดเว้นการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนในลักษณะอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 ต.ค. 2564 ]124
85 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]74
86 ประกาศผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง [ 5 ต.ค. 2564 ]76
87 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]82
88 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]114
89 ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ [ 20 ก.ย. 2564 ]131
90 ประกาศกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์ในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต [ 6 ก.ย. 2564 ]80
91 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาสอบถามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 [ 6 ก.ย. 2564 ]145
92 จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]74
93 ประชาสัมพันธ์ข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา แสวงหา เรื่องไไฟ้าดับ [ 1 ก.ย. 2564 ]181
94 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]106
95 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]68
96 ประชาสัมพันธ์คำสั่ง จังหวัดอ่างทอง เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 14) [ 3 ส.ค. 2564 ]76
97 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม [ 15 ก.ค. 2564 ]128
98 ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" [ 15 ก.ค. 2564 ]119
99 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนมิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]118
100 จดหมายข่าวกองคลัง เดือนพฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]80
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10