เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง [ 23 ก.พ. 2567 ]0
2 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เปิดรับสมัครนักเรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีการศึกาษา 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]1
3 ประชาสัมพันธ์เพจการศึกาษาท้องถิ่นไทย [ 19 ธ.ค. 2566 ]9
4 โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]10
5 ประกาศ หยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง [ 3 ต.ค. 2566 ]26
6 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย [ 8 ก.ย. 2566 ]23
7 บันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) [ 4 ส.ค. 2566 ]22
8 "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566" [ 5 ก.ค. 2566 ]28
9 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]58
10 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกาา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]110
11 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท [ 20 เม.ย. 2565 ]128
12 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]117
13 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]183
14 ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปติบัติ ประจำปี 2563 [ 4 ต.ค. 2564 ]171
15 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าดาด้วย แนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]163
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8/2564) [ 25 ส.ค. 2564 ]215
17 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 9 ส.ค. 2564 ]181
18 โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสานหบูชาและเช้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดอ่างทอง ตามแนววิถีใหม่ (New normal) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ [ 5 ส.ค. 2564 ]174
19 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ [ 4 ส.ค. 2564 ]157
20 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร [ 4 ส.ค. 2564 ]158
 
หน้า 1|2