เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]2
2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]0
3 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]0
4 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง [ 29 ม.ค. 2567 ]8
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]24
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]79
7 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2567 ]9
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]17
9 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]19
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]16
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]25
12 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]29
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]13
14 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]38
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]41
16 รายงานผลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 2567 คณะกรรมการแปรญัตติ [ 15 ส.ค. 2566 ]43
17 รายงานการประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2566 ]38
18 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]38
19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 2567 [ 9 ส.ค. 2566 ]40
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6