ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเปตอง [ 27 มี.ค. 2566 ]
........................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง [ 13 มี.ค. 2566 ]
........................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) [ 1 มี.ค. 2566 ]
........................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด [ 1 มี.ค. 2566 ]
........................................................................................