เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2558 [ 17 ส.ค. 2565 ]65
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 [ 17 ส.ค. 2565 ]72
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2561 [ 17 ส.ค. 2565 ]106
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 17 ส.ค. 2565 ]67
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 [ 17 ส.ค. 2565 ]68
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ. 2561 [ 10 ส.ค. 2565 ]76