เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 [ 30 ม.ค. 2567 ]1
2 จดหมายข่าวเดือน ธันวาคม 2566 [ 11 ม.ค. 2567 ]2
3 จดหมายข่าวเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]2
4 จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]1
5 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]17
6 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]2
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]92
8 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]84
9 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]82
10 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]78
11 งบทดลองประจำเดิอนมิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]83
12 งบทดลองประจำเดิอนพฤษภาคม 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]87
13 งบทดลองประจำเดิอนเมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]79
14 งบทดลองประจำเดิอนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]80
15 งบทดลองประจำเดิอนกุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]79
16 งบทดลองประจำเดิอนมกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]81
17 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]81
18 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]82
19 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]79
20 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]76
 
หน้า 1|2