เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 
เข้าร่วมงานวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 17
 
อบมรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง
 
เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และวันต่อต้านคอร์รัปชัน
 
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง
 
เด็กหัวดี เพราะมีพี่หัวดี หนูอยากหัวดี อนาคตไกล ใส่หมวกกันน็อกพี่หัวดีให้หนูทุกวัน 2
 
เด็กหัวดี เพราะมีพี่หัวดี หนูอยากหัวดี อนาคตไกล ใส่หมวกกันน็อกพี่หัวดีให้หนูทุกวัน
 
เทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564 "อยู่บ้าน สร้างบุญ"
 
จังหวัดอ่างทอง ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 (21มิ.ย.2564)
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
"เพราะเราเลือกได้" การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งเทศบาล
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล
 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563
 
คลังตอบแล้ว จ่ายภาษีที่ดินไม่ทัน 31 ส.ค.63 ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง เลื่อนจ่ายได้ไหม?
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม
 
แอปพลิเคชันชื่อ หมอชนะ หรือ Mor Chana
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 สรุปจบในคลิปเดียว | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร
 
ด้รับจดหมายภาษีแจ้งภาษีที่ดิน (บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) แล้วต้องทำยังไง?
 
Social Distancing #อยู่บ้านต้านโควิด-19
 
รู้ทัน โคโรนา EP.2 โคโรนา ติดต่อได้ทางไหน
 
ขอเชิญเที่ยวงานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดประจำปี 2563
 
ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ถ่ายทอดสด การเสด็จฯเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดยังไง? เริ่มบังคับใช้ปี 2563 แล้วยังไงต่อ?
 
เพลงเกี่ยวข้าว -2 โครงการปลูกวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ ณ บ้านสวนอยู่สุข จังหวัดอ่างทอง
 
เพลงเกี่ยวข้าว โครงการปลูกวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ
 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านคูเมือง จ.อ่างทอง วันที่ 23 มีนาคม 2561
 
โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ ห่วงใยผูป่วยติดเตียง โดย อสม.และเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง-1
 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจัดพิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
 
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจัดโครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐