เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
  สวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 1]
 
  กิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 7]
 
  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเ...[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 5]
 
  ขอเชิญร่วมงาน ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ณ วัดพวงทอง ตำบลแ...[วันที่ 2023-11-01][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูน...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 43]
 
  ดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนว...[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งต่างๆนอกห้องเรียน...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 79]
 
  กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 78]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้ทำการฉี...[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 399]
 
  โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 256...[วันที่ 2020-12-25][ผู้อ่าน 311]
 

หน้า 1|2|3