เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปติบัติ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปติบัติ ประจำปี 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปติบัติ ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ

     เอกสารประกอบ ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปติบัติ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษาฯ