เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ หยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ๖ ราย เบื้องต้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนที่พบเด็กป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานขอความอนุเคราะห์ งานสาธารณสุขฯ มาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งได้จัดทำแผ่นพับติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องโรคมือเท้าปากละแจ้งข่าวสารทางเพจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองเพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองรับทราบอาการเพื่อเฝ้าระวังอาการป่วยของบุตรหลานไปเบื้องต้นแล้วนั้น

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากและโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจึงขอหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตั้งแต่วันที่ ๓- ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๔ วัน ( ๔ วันทำการ) เพื่อให้ครูทำความสะอาดห้องเรียนของเล่นของใช้อุปกรณ์ต่างๆ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อโรคในพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยจะเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด    เอกสารประกอบ ประกาศ หยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษาฯ