เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


"สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566"

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566" ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 และสนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็กมีและใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (OSPW) ประสานส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 30,42 และ 60 เดือน ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่    เอกสารประกอบ "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566"
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษาฯ