เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

    รายละเอียดข่าว

ในวาระที่กิจการยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565
📣ขอเชิญชวน สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
------------------------------------
📣ร่วมประกวดออกแบบ ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวม 75,000 บาท
----------------------------------
🔍สามารถอ่านเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
📥ส่งใบสมัครและผลงาน
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 02 628 6405 ในวันและเวลาราชการ

https://drive.google.com/file/d/1-12FCNxa2fvWBQ8ZwytmnDkuxYT9OZIh/view    เอกสารประกอบ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษาฯ