เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565
✨✨ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท🏆🥇🥈🥉
👉การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
2. ชุมชน องค์กร
👉การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน
โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย
1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม
2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน
(ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ)
3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 - 5 นาที)
4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมีความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)
👉ส่งผลงานเข้าประกวดได้
ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
💻ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th
หรือ
📫ไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”
📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95
ติดตามกติกาและเงื่อนไขได้ที่


    เอกสารประกอบ การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษาฯ