เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
  ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการบ้านพอเพียง
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
  จัดโครงการสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ.2...

ประชาสัมพันธ์: กระจายเสียงเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส "Covid-19" เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 

 


  ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.12 ตามคำร้องของนายเอก วุฒิ
   

  ดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ...
    วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวังป...
 
เข้าร่วมงานวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 17
อบมรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ