เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กองช่าง


นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม
นักบริหารงานช่าง /ผู้อำนวยการกอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 604

 

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

 
 
 
นายนพพร แจ่มกระจ่าง
นายอุทาน ขำวิไล
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาอาวุโส
 

-ว่าง-
นายจินดา บุตรพรหม
นายอนุวัฒน์ สีทับทิม
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป