เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
  ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 5]
 
  ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการบ้านพอเพียง[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 8]
 
  จัดโครงการสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ.2...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 32]
 
  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 50]
 
  เข้าร่วมงานสดุดีวรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 17[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 38]
 
  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 51]
 
  มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ติดเตียง[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 22]
 
  ออกเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 48]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 44]
 
  จัดกิจกรรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 62]
 
  จัดกิจกรรม 1 ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียก ลดโลกร...[วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 70]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12