เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืช หมู่ที่ 14 [ 23 พ.ย. 2564 ]83
82 จ้างเหมาจัดเตรียมถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ [ 18 พ.ย. 2564 ]76
83 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 12 พ.ย. 2564 ]76
84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 12 พ.ย. 2564 ]76
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันตัว หมู่ที่ 8 [ 16 ต.ค. 2564 ]75
86 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเร่ิมป่วย หมู่ที่ 8 [ 15 ต.ค. 2564 ]73
87 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 ต.ค. 2564 ]75
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]80
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารสำหรับผู้ถูกกักกัน หมู่ที่ 11 [ 6 ต.ค. 2564 ]97
90 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]69
91 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง [ 23 มี.ค. 2564 ]74
92 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง [ 23 มี.ค. 2564 ]74
93 ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]76
94 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณพ์เครื่องมือเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]75
95 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำสนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]74
96 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]77
97 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูทิ้งน้ำหมู่ที่ 12 ถึงหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2564 ]98
98 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]75
99 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]81
100 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]87
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7