เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


หนังสือำเภอแสวงหา ที่ อท 0023.13/ว1400 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือำเภอแสวงหา ที่ อท 0023.13/ว1400 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ