เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 12 พ.ย. 2564 ]55
62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 12 พ.ย. 2564 ]54
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันตัว หมู่ที่ 8 [ 16 ต.ค. 2564 ]52
64 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเร่ิมป่วย หมู่ที่ 8 [ 15 ต.ค. 2564 ]50
65 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 ต.ค. 2564 ]51
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]55
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารสำหรับผู้ถูกกักกัน หมู่ที่ 11 [ 6 ต.ค. 2564 ]58
68 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]48
69 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง [ 23 มี.ค. 2564 ]52
70 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง [ 23 มี.ค. 2564 ]52
71 ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]52
72 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณพ์เครื่องมือเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]51
73 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำสนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]52
74 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]53
75 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูทิ้งน้ำหมู่ที่ 12 ถึงหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2564 ]60
76 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]52
77 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]55
78 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]58
79 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]55
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีคตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญส่ง รอดชาวนา ม.12 [ 6 ม.ค. 2564 ]85
 
|1|2|3หน้า 4|5|6