เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโปรเจกเตอร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโปรเจกเตอร์ [ 19 ธ.ค. 2565 ]3
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน [ 19 ธ.ค. 2565 ]2
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร [ 19 ธ.ค. 2565 ]1
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสามพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ธ.ค. 2565 ]1
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 13 ธ.ค. 2565 ]2
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy [ 13 ธ.ค. 2565 ]2
27 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้้างทำป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 2 ธ.ค. 2565 ]1
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศพด [ 2 ธ.ค. 2565 ]2
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเชื่องเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด [ 1 ธ.ค. 2565 ]2
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง [ 1 ธ.ค. 2565 ]1
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน พานพุ่มดอกไม้ [ 30 พ.ย. 2565 ]0
32 ประกาศจ้างเหมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาเทศบาล [ 24 พ.ย. 2565 ]0
33 ประกาศ จ้างเหมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตาม ITA [ 24 พ.ย. 2565 ]0
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมติดตามและประเมินผลแผน [ 17 พ.ย. 2565 ]0
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 1 พ.ย. 2565 ]0
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดเตรียมของรางวัลโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 1 พ.ย. 2565 ]0
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด [ 20 ต.ค. 2565 ]0
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง [ 3 ต.ค. 2565 ]0
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด [ 3 ต.ค. 2565 ]1
40 ประกาศจ้างเหมาจัดเตรียมถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย [ 12 เม.ย. 2565 ]69
 
|1หน้า 2|3|4|5|6