เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้า และ ติดตั้งเพิ่มเติม ม. 8


ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 จุด และของติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม จำนวน 2 จุด ม.8  ได้รับคำร้องจาก นายภัคพล  อ่อนสำอางค์  วันที่ 7 สิงหาคม 2563

2022-02-02
2022-02-01
2020-10-15
2020-08-21
2020-08-13
2020-08-10
2020-08-07